Regulamin


Wchodząc na stronę netoferty.pl dobrowolnie akceptujesz Regulamin i zgadzasz się na
jego postanowienia.

 

Serwis netoferty.pl jest serwisem internetowym przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń drobnych przez osoby fizyczne i firmy.

Istnieje możliwość dodawania ogłoszeń uprzywilejowanych i wyróżnionych. Są to usługi płatne. (obecnie niedostępne)

Więcej informacji »

Zabrania się dodawania jednakowych ogłoszeń (dotyczących tej samej oferty) do różnych kategorii. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią kategorię ogłoszenia.

Ogłoszenia powinny być pisane zgodnie z zasadamii polskiej gramatyki, ortografii i interpunkcji. Podstawowe zasady: duże litery tylko na początku zdania i nazw własnych.

Zabrania się dodawania ogłoszeń bez podania danych kontaktowych (nr telefonu lub e-mail).

Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.

Ogłoszeń lub zdjęć zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.

Ogłoszeń lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.

Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną.

Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.

Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.

Materiały wybuchowe i pirotechniczne.

Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.

Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza.

Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamujących strony internetowe i niezgodnych z prawem.

Redakcja serwisu zastrzega prawo usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Ogłoszenia niezgodne z regulaminem będą usuwane natychmiastowo.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje redakcja serwisu.

Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń. Wszelkie dane osobowe zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustawą w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.

Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Polityka prywatności

 

Oto nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania, wprowadzonych przez użytkowników serwisu, adresów e-mail i numerów telefonów.

Jaka jest polityka serwisu dotycząca adresów e-mail?
Podany podczas dodawania ogłoszenia adres e-mail służy do weryfikacji osoby zamieszczającej ogłoszenie, oraz jest adresem kontaktowym, na który zostają odesłane oferty od osób zainteresowanych ogłoszeniem. Serwis przechowuje adresy e-mail, numery telefonów itp. związane tylko z aktualnie dostępnymi ogłoszeniami, oraz adresy e-mail osób, które wielokrotnie zamieszczały ogłoszenia niezgodne z regulaminem serwisu, aby uniemożliwić im dodawanie kolejnych ogłoszeń. 

Czy adresy e-mail i numery telefonów są udostępniane innym osobom, lub firmom?
Nie udostępniamy takich danych osobom trzecim lub firmom. Jednak należy mieć na uwadze, że podane w treści ogłoszenia dane (numery telefonów, adresy e-mail) mogą zostać "zapamiętane" przez inne osoby lub firmy w okresie, w którym ogłoszenie jest widoczne w serwisie, w celu późniejszego ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem.

Ciasteczka (pliki cookie) i sygnalizatory WWW (web beacon)
Zastrzegamy sobie możliwość do wykorzystania plików cookie (ciasteczek) do zapamiętania daty Twoich odwiedzin w naszym serwisie, preferencji w korzystaniu z niego, ustawień itp. Ciasteczka zapisywane są na Twoim komputerze. Większość serwisów WWW korzysta z ciasteczek i sygnalizatorów. 

Serwis wyświetla reklamy pochodzące od zewnętrznych dostawców. Dostawcy reklam (np. Google) mogą używać ciasteczek i sygnalizatorów WWW, mogą uzyskać informację o Twoim adresie IP i typie używanej przeglądarki, sprawdzić czy zainstalowany jest dodatek Flash itp. Dzięki ciasteczkom, sygnalizatorom i znajomości adresu IP dostawcy reklam mogą decydować o treści reklam. 

Przeglądarki internetowe, oraz niektóre Firewalle, umożliwiają wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów, lub jej ograniczenie dla wszystkich lub tylko dla wybranych stron WWW. Jednak wyłączenie obsługi ciasteczek i sygnalizatorów może uniemożliwić poprawne działanie naszego serwisu. 

Współczesne przeglądarki umożliwiają przeglądanie stron www tzw. "trybie prywatnym (incognito)" co zazwyczaj oznacza, że wszystkie odwiedzone strony www nie zostaną zapamiętane w lokalnej historii przeglądarki, a pobrane ciasteczka zostaną skasowane po zakończeniu pracy z przeglądarką. Szczegółowy opis "trybu prywatnego" jest dostępny w pomocy przeglądarki.